BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof.Dr. Şevket Hakan ÜNGÖREN

Prof.Dr. Şevket Hakan ÜNGÖREN

Müdür

shakan.ungoren@bozok.edu.tr

Dahili: 2560

Görev tanımları için tıklayınız

Okt. Mustafa KOÇAK

Okt. Mustafa KOÇAK

Müdür Yardımcısı

mustafa.kocak@bozok.edu.tr

Dahili:

Görev tanımları için tıklayınız