Sık Sorulan Sorular

BOSUYAM Giriş

Kullanıcı Adı :
Şifre :

BOSUYAM Şifremi Unuttum

E-posta :

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

          Uluslararası toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir konuma geldiği  yeni dünya düzeninde Sürekli  Eğitim, uygulama  ve  araştırma  merkezi olarak  misyonumuz; Bireylerin değişen dünya  koşullarında  farklı  fırsatlar  üretebilmelerine  katkı  sağlayabilecek, meslekleriyle  ilgili alanlarda  derin  bir  bilgi birikiminin yanı sıra, güçlü bir iletişim yeteneği ile sorun çözebilme ve analitik düşünme  yeteneği  kazanmalarına  imkân sağlamaktır.  Ayrıca,  yaşamın  her  alanındaki  çağdaş  bilgiyi,  Türk  kültürüne  özgü  değerlerle  bütünleştirerek,  Ülke ekonomisinin  gelişiminde  etkin r ol oynayan bilinçli  ve  hedeflerine odaklanmış  bireylerin yetişmesine  öncü olmak için varız...

VİZYONUMUZ

        Ulusal ve uluslar arası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışarak, piyasanın ihtiyaç duyduğu  bilgi  ve  yeteneğe  sahip  kalifiye eleman yetiştirmek, ülkemizin ihtiyaçları ve piyasanın talepleri doğrultusunda gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere yönelik çalışmalar yaparak yeni programlar açmak ve bu programlarda toplumun gelişimi için  sosyal  sorumluluk üstlenen,  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde  rekabet  edebilen  bir eğitim,  uygulama  ve araştırma merkezi olmak...