Sık Sorulan Sorular

BOSUYAM Giriş

Kullanıcı Adı :
Şifre :

BOSUYAM Şifremi Unuttum

E-posta :

Niçin Sürekli Eğitim?

NİÇİN SÜREKLİ EĞİTİM

           Sürekli veya yaşam boyu eğitim "kişisel, toplumsal, sosyal ve  istihdam açısından  bilgi, beceri  ve  yeterlilikleri  arttırmak amacıyla yaşam boyunca sürdürülen öğrenim etkinliği" olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitim, bilgi ve yeterliliklerinin gelişimini destekleyen  tüm  eğitim  öğretim  ve  öğrenme  etkinliklerini  içerir.  Amacı  tüm  vatandaşların  bilgiye  dayalı  topluma  uyum sağlamalarına  ve  yaşamlarını  daha  çok kontrol  edebilmeleri  için sosyal  ve  ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan vermektir.

        Sürekli eğitimin genel amacı ; eğitim yoluyla  toplumu  ileri  bir  bilgi toplumu haline  getirmek,  daha  çok ve  daha iyi iş imkanı sağlamak ve sosyal  bütünlüğü  geliştirmek  olarak  özetlenebilir.  Bu  yüzden  sürekli  eğitim  okullarda,  üniversitelerde,  evde  yada toplum içinde diğer herhangi bir yerde  gerçekleştirebilmektedir. Günümüzde,  her birey,  gelişim ve değişime  uyum sağlamak  için;  kendi kişisel yeteneklerini, işe  ilişkin  becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek  amacıyla  sürekli öğrenme  çabası  içinde  olmalıdır.

          Bozok Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM), üniversitemizin önlisans, lisans, yüksek lisans,  doktora eğitim programlarının  yanında  yaşam  boyu  öğrenimin  öneminden  yola  çıkarak  toplumun  sürekli  öğrenim ihtiyacını  karşılamak  için  kurulmuştur. BOSUYAM, Yozgat ilinin  bir sanayi  kenti  olduğunu  da  göz  önünde  bulundurarak, üniversitemiz  fakülte ve  yüksek okullarının uzman oldukları alanlarda üstün nitelikte ve  talebe uygun olarak kısa ve uzun süreli sertifika, kurs veya seminer programları düzenlenmektedir.